Afval scheiden is supercool!


afvalscheidtumee-campagnelogo

bram-op-trekker

De juf van Bram heeft verteld dat afval scheiden belangrijk is. Want van oude plastic flessen kan weer een fleecetrui worden gemaakt. En van een lege metalen limonadefles een metalen speelgoedauto bijvoorbeeld. Bram vindt het supercool. Daarom gaat hij thuis nog beter afval scheiden. Scheidt u mee?

Waarom beter scheiden
Afval beter scheiden betekent dat we meer afval kunnen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Dat is beter voor het milieu. Tegelijkertijd houden we de kosten van afval zo beheersbaar.

gemeente-emmen-logoareareiniging-logoVeranderingen rondom afval in Emmen
In de maanden oktober, november en december verandert de manier waarop het huishoudelijk afval in de gemeente Emmen wordt ingezameld. Hier leest u er alles over.

Waarom?
De gemeente Emmen wil een schone en duurzame gemeente worden en de kosten van de inzameling van afval zo laag mogelijk houden. Op dit moment wordt ongeveer de helft van het huishoudelijk afval gescheiden. Dat is mooi, want zo kan dit afval worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De gemeente wil nu ook die andere helft gaan recyclen.

Hoe?
De gemeente Emmen gaat het scheiden van afval nog gemakkelijker maken: thuis en in uw eigen buurt. De gemeente moedigt u hiermee aan om nog meer afval te scheiden. Zo draagt u uw steentje bij aan een goed milieu in de gemeente Emmen en houden we de kosten van afval beheersbaar.

Wat verandert er?
Woont u in de gemeente Emmen en niet in een appartementengebouw? Dan krijgt u te maken met de volgende veranderingen:

  • U ontvangt een nieuwe, grijze container met chip en lichtgrijze deksel voor restafval;
  • Uw huidige grijze container krijgt een PMD-sticker. Vanaf dat moment is deze container te gebruiken voor de inzameling van PMD.
  • De inzameling van PMD met de oranje plastic zakken gaat stoppen.

Wat verandert er niet?

  • De inzamelfrequentie. U kunt uw restafval, GFT en PMD net zo vaak blijven aanbieden als u gewend bent.
  • De afvalstoffenheffing. Voor de extra container hoeft u niet extra te betalen. Ook niet via de afvalstoffenheffing. De gemeente verwacht dat straks meer PMD wordt gescheiden en minder restafval wordt ingezameld. Met de extra opbrengsten (voor PMD) en de lagere kosten (voor restafval) kunnen de investeringen, zoals de nieuwe containers, worden betaald.
  • Raadpleeg hiervoor uw afvalkalender.

inzamelfrequentie

Vrijwillig
Het gebruik van de PMD-container is vrijwillig. Veel inwoners hebben om deze container gevraagd. Wilt u de PMD-container niet? Neem dan contact op via telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Vragen en antwoorden

OVER HET WAAROM

Waarom verandert de gemeente de inzameling van afval?

Op dit moment wordt ongeveer de helft van het afval gescheiden ingezameld. In de gemeente Emmen kennen we de huis aan huis inzameling van restafval (grijze container) en GFT (groene container) en de inzameling van de plastic zakken voor PMD. Dit afval wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De gemeente wil nu ook die andere helft gaan recyclen. Dit is beter voor het milieu. De gemeente Emmen wil een schone en duurzame gemeente worden. Ook verplicht de landelijke overheid de gemeenten om werk te maken van betere afvalscheiding. Scheiden betekent daarnaast dat minder restafval wordt aangeboden. Hierdoor blijven de kosten van afval beheersbaar.

Ben ik verplicht om afval te scheiden?

Ja, u bent in principe verplicht om afval te scheiden. De gemeenteraad van Emmen heeft dit besloten in de afvalstoffenverordening. Het gebruik van de PMD-container is wel vrijwillig. Mocht u geen gebruik willen maken van de PMD-container dan kunt u uw PMD naar een sorteerstraat bij een winkelcentrum brengen. Dit is nu alleen nog in de Rietlanden en Bargeres mogelijk, maar in 2017 komen daar nog 12 locaties in de gemeente bij. U kunt uw PMD ook naar de milieustraat van Area brengen. Het adres is: Columbusstraat 25 in Emmen. De openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur

Kan ik PMD ook blijven aanbieden in zakken?

Nee, zodra de inzameling van PMD in containers bij u in de straat is gestart, is het niet langer mogelijk om PMD in zakken aan te bieden. Voorlopig stelt de gemeente nog wel plastic zakken beschikbaar waarmee u uw PMD kan bundelen en in uw PMD-container kan stoppen. U kunt de plastic zakken ook nog gebruiken voor afvoer van uw PMD via een sorteerstraat of de milieustraat.

Ik heb geen ruimte voor een derde container, maar wil wel PMD scheiden. Wat nu?

Bij beperkte ruimte voor een derde container kunt u wellicht een PMD-container met uw buren delen. De gemeente Emmen moedigt u aan zoveel mogelijk uw afval te scheiden. Dit is beter voor het milieu en zo kunnen we samen de kosten van afval beheersbaar houden. U kunt uw PMD ook kwijt op de sorteerstraat. Deze bevindt zich nabij de winkelcentra van de wijken Bargeres en Rietlanden. In 2017 worden er in de gemeente Emmen nog eens 12 sorteerstraten aangelegd.

Moet ik de nieuwe grijze container voor restafval accepteren?

Ja, de nieuwe grijze container voor restafval moet u accepteren. Reden is dat we de registratie van de containers hiermee verbeteren. Een andere reden is dat Area straks de inzamelroutes kan verbeteren. Dit kan dankzij de chip in de nieuwe container, die is gekoppeld aan het adres. Vanaf het moment dat u de nieuwe grijze container voor restafval ontvangt, kunt u alleen deze container nog gebruiken voor restafval. Uw oude grijze container(s) wordt vanaf dat moment niet meer geleegd tijdens de inzameldagen voor restafval.

Waarom heeft de nieuwe grijze container voor restafval een chip?

Area heeft er bij de gemeente Emmen op aangedrongen om de nieuwe grijze container voor restafval uit te rusten met een chip. Dit nadrukkelijke verzoek is gebaseerd op bedrijfseconomische redenen en uit oogpunt van milieu. Er zijn geen bestuurlijke motieven om de nieuwe restafvalcontainer uit te rusten met een chip; het college B&W van de gemeente Emmen heeft niet gekozen voor diftar. De chip is bedoeld als een middel om informatie te verkrijgen over het aanbiedpercentage van containers in de wijken en dorpen in de gemeente Emmen en om illegale (restafval)containers uit te sluiten.

Hoe kan Area de inzamelroutes optimaliseren met de chip?

Op termijn beschikt Area dankzij de chip over informatie over het (gemiddelde) aanbiedpercentage in wijken en dorpen. Met aanbiedpercentage bedoelen we: het aantal containers dat in een wijk of dorp wordt aangeboden voor lediging ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. In gebieden met een (relatief) laag aanbiedpercentage kan het aantal in te zamelen containers per route worden verhoogd. Dus als huishoudens gemiddeld hun restafvalcontainer minder vaak aanbieden dan twee keer per week, kunnen de inzamelauto’s sneller de routes rijden.

Kan Area dankzij de chip zien hoeveel restafval per container wordt aangeboden?

Nee, dat kan Area niet zien. Er zit geen weegsysteem voor minicontainers op de inzamelauto’s waarmee Area het gewicht van een container kan meten. Area registreert dankzij de chip alleen óf de container wordt aangeboden, wanneer en waar (in welk gebied).

Hoe privacygevoelig is de chip in de nieuwe grijze container?

De chip is gekoppeld aan een adres (objectgegevens) en niet aan een persoon (naam). De gegevens worden alleen voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar.

Moet ik betalen voor de nieuwe container?

Nee, voor de extra container hoeft u niet extra te betalen. Ook niet via de afvalstoffenheffing. De gemeente Emmen verwacht dat straks meer PMD wordt gescheiden en minder restafval wordt ingezameld. Met de extra opbrengsten (voor PMD) en de lagere kosten (voor restafval) kunnen de investeringen, zoals de nieuwe containers, worden betaald.

Waarom wordt straks niet 2x per maand PMD ingezameld?

De gemeente kiest ervoor om de inzamelfrequentie niet te wijzigen.


OVER DE VERANDERINGEN
Wanneer krijg ik een nieuwe grijze container voor restafval?

In de maanden oktober tot en met december 2016 worden de veranderingen doorgevoerd in de hele gemeente Emmen. Voor de buurten en dorpen is een globale planning gemaakt.

Krijg ik bericht voordat ik een nieuwe grijze container voor restafval krijg?

Ja, ruim een week voordat u de nieuwe grijze container voor restafval krijgt, ontvangt u een tweede brief van de gemeente en Area. Hierin staat stap voor stap beschreven wat u moet doen. U vindt hier een globale planning voor de buurten en dorpen in de gemeente Emmen.

Ik ben de brief kwijt waarin wordt aangekondigd dat ik een nieuwe grijze container krijg.

U kunt het beste bellen met de speciale servicedesk: telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Hier krijgt u informatie die is toegespitst op uw situatie.

Ik ben de adressticker kwijt of heb de adressticker niet ontvangen. Wat moet ik doen?

U kunt bellen met de speciale servicedesk: telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Hier wordt u persoonlijk verder geholpen.

Krijgt mijn oude grijze container een PMD-sticker op dezelfde dag dat de nieuwe grijze container wordt geleverd?

Nee, vanwege organisatorische redenen gebeurt dit niet op dezelfde dag. Eerst ontvangt u een nieuwe grijze container en een paar dagen later plakken wij op uw oude grijze container een PMD-sticker.

Moet ik thuisblijven als ik een nieuwe grijze container voor restafval krijg?

Nee, u hoeft niet thuis te blijven. Onze medewerkers zetten de nieuwe grijze container voor restafval bij u in de straat neer.

Moet ik thuisblijven als op mijn oude grijze container een PMD-sticker wordt geplakt?

Nee, hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. Het plakken van de PMD-sticker doen onze medewerkers. Het enige dat belangrijk is, is dat u uw oude grijze container mét adressticker vóór 7.00 uur aan de straat zet op aangegeven dag. Welke dag dit is, leest u in de (tweede) brief die u van de gemeente Emmen en Area ontvangt, ruim een week voordat de veranderingen in uw straat worden doorgevoerd. Bij deze brief zit ook de adressticker.

Het gaat mij niet lukken om de nieuwe container in ontvangst te nemen of de oude container aan de straat te zetten. Wat nu?

Misschien kunt u iemand in uw omgeving vragen om de nieuwe grijze container voor restafval bij u thuis te plaatsen, nadat deze is afgeleverd. Of om de PMD-container voor u tijdig aan de straat te zetten. Vergeet in dat geval niet om de adressticker (die bij de brief zat) op de PMD-container te (laten) plakken.

Ik ben vergeten mijn oude grijze container op tijd aan de straat te zetten. Wat moet ik doen?

U kunt bellen met de speciale servicedesk: telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Dit is belangrijk, want zonder PMD-sticker wordt uw PMD-container straks niet geleegd. De medewerkers van de servicedesk helpen u persoonlijk verder.

Ik heb geen nieuwe grijze container ontvangen. Wat nu?

Weet u zeker dat er geen container in uw straat staat die van u zou kunnen zijn?  U herkent deze aan de adressticker. Als u er zeker van bent dat de container er niet is, belt u dan met de speciale servicedesk: telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Er is geen PMD-sticker geplakt op mijn container, maar hij stond wel op tijd aan de straat. Wat nu?

U kunt bellen met de speciale servicedesk: telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. De medewerkers van de servicedesk helpen u persoonlijk verder.

Als ik straks de nieuwe grijze container voor restafval heb, zit er nog geen sticker op de PMD-container. Mag ik die dan zolang ook als grijze container voor restafval blijven gebruiken?

Nee, na de laatste lediging (zoals aangegeven in de brief die u ontvangt) mag u hier geen restafval meer in doen. Hier moet voortaan PMD in.

Verandert het aantal keren dat ik restafval, PMD of GFT aanbied in Emmen?

Nee, dat verandert niet. U kunt uw restafval, PMD en GFT net zo vaak blijven aanbieden als u gewend bent. Voor restafval en GFT is dat eens per twee weken. PMD wordt eens in de maand ingezameld. Raadpleeg hiervoor uw afvalkalender.

Als ik verhuis, kan ik dan de nieuwe grijze container of de PMD-container meenemen?

Nee, de containers horen bij het adres. U mag ze niet meenemen.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de veranderingen in mijn straat?

Op deze website vindt u al veel informatie. U kunt ook bellen met de speciale servicedesk, telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis) op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Kan ik ook met Area of de gemeente Emmen bellen over de veranderingen?

Nee, wij verwijzen u graag naar de speciale servicedesk die wij hiervoor hebben geopend: telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis). De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.


OVER DE GRIJZE CONTAINER VOOR RESTAFVAL
Hoe ziet de nieuwe grijze container voor restafval eruit?

De nieuwe container voor restafval is donkergrijs, net als uw oude. Het verschil is dat de nieuwe grijze container voor restafval een lichtgrijze deksel heeft.

Waarom heeft de nieuwe grijze container voor restafval een chip?

Area heeft er bij de gemeente Emmen op aangedrongen om de nieuwe grijze container voor restafval uit te rusten met een chip. Dit nadrukkelijke verzoek is gebaseerd op bedrijfseconomische redenen en uit oogpunt van milieu. Er zijn geen bestuurlijke motieven om de nieuwe restafvalcontainer uit te rusten met een chip; het college B&W van de gemeente Emmen heeft niet gekozen voor diftar. De chip is bedoeld als een middel om informatie te verkrijgen over het aanbiedpercentage van containers in de wijken en dorpen in de gemeente Emmen en om illegale (restafval)containers uit te sluiten.

Waarom wil Area deze chip?

Area wil haar bedrijfsvoering verbeteren en tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk werken. Dit is ook wat de gemeenten van Area verwachten: hoge service tegen zo laag mogelijke kosten en meerwaarde creëren voor de regio. De chip is een instrument waarmee de inzamelroutes kunnen worden verbeterd.

Stel: op termijn – zodra inzamelinformatie is vrijgekomen – weet Area dat gemiddeld 90 procent van de containers van een route elke week aangeboden wordt (bijvoorbeeld: 35 van de 40 containers in een straat). Met een dergelijke constatering kan Area de routes groter maken c.q. efficiënter werken. Op deze manier draagt de chip ook bij aan het verder verduurzamen van de inzamelprocessen bij Area (minder brandstofverbruik).

Een ander voordeel is dat de chip het mogelijk maakt om het containerbeheer te verbeteren. Uit landelijke onderzoeken (en ervaringen van Area) blijkt dat een percentage van 10 procent vervuiling (extra containers) in het containerbestand niet ongewoon is. Voor deze extra 10 procent containers wordt geen afvalstoffenheffing betaald. Daarbij brengt het inzamelen en verwerken van restafval hoge kosten met zich mee. Dankzij de chip kunnen we het containerbestand opschonen: elk huishouden krijgt één restafvalcontainer. Wie toch een extra restafvalcontainer wil, betaalt daarvoor extra. Zo blijven de kosten beheersbaar.

Ook bij diefstal of het zoekraken van de nieuwe restafvalcontainers kan sneller en effectiever worden gehandeld. Dankzij de chip kan de container worden geblokkeerd, waardoor deze niet elders kan worden aangeboden. De betreffende inwoner ontvangt in dat geval een nieuwe container met een nieuwe chip, gekoppeld aan het huisadres.

Hoe ziet de chip eruit?

De chip is een sticker die links boven, verticaal, op de container is geplakt. Zowel op als ‘in’ de chip staat een code, deze code is gekoppeld aan het huisadres (nooit aan een naam/persoon). In de chip bevindt zich een herkenningsdeel (net als bij een bankpas), waardoor de inzamelauto van Area de container kan herkennen.

Kan Area dankzij de chip zien wat er in een container zit?

Nee, de chip bevat geen camera. Het is een sticker met een code en een chip/herkenningsdeel, net als bij een bankpas

Kan Area het gewicht meten van een container?

Nee, de inzamelauto’s van Area zijn niet uitgerust met een weegsysteem voor (mini)containers. Area kan het gewicht van een container dus niet wegen. Dat is ook niet de reden waarom de nieuwe restafvalcontainers een chip hebben. Area wil vooral informatie verkrijgen over het aanbiedpercentage in de gemeente Emmen.

Wat doet de chip?

Bij de lediging herkent de inzamelauto van Area de container (op adresniveau), dankzij de chip. Hiermee verkrijgt Area informatie wanneer en waar restafvalcontainers in de gemeente Emmen worden aangeboden. Meten = weten: na verloop van tijd kan Area deze informatie gebruiken om de routes te verbeteren. Dit levert grotere routes op (efficiencyvoordeel) en minder brandstofgebruik (milieuvoordeel): met dezelfde hoeveelheid brandstof worden meer containers op een dag geleegd.

De chip kan ook worden gebruikt voor het wegen van het gewicht in de container, toch?

Klopt, maar dat is niet waarom Area heeft gevraagd om de nieuwe restafvalcontainer uit te rusten met een chip. Er is vanuit bedrijfseconomische en verduurzamingsredenen gekozen voor de chip. Het college van B&W van de gemeente Emmen heeft niet gekozen voor diftar en heeft de inzamelfrequentie gehandhaafd. Omdat de chip goedkoop is (een grafisch opgemaakte sticker is bijvoorbeeld duurder) en de chip zichzelf op korte termijn terugverdient, hoeft eventueel toekomstig beleid (bijvoorbeeld diftar, als daar sprake van zou zijn) niet afhankelijk te zijn van de chip. De chip wordt dus niet ingezet als eerste stap naar diftar.

Wat Area wil benadrukken, is dat zij met de chip haar bedrijfsvoering wil verbeteren, door efficiënter en duurzamer te werken. Daarin is Area niet uniek: een chip op de container is tegenwoordig heel gebruikelijk (wegens de lage kosten en de potentieel flinke voordelen). Dit is het nieuwe inzamelen en Area wil daarin nu een volgende stap zetten.

Hoe herken ik straks het verschil tussen de oude en de nieuwe grijze container?

De nieuwe container voor restafval heeft een lichtgrijze deksel. Uw oude grijze container krijgt een PMD-sticker. Daardoor kunt u de twee containers beter uit elkaar houden.

Ik heb twee grijze containers voor restafval. Krijg ik dan ook twee nieuwe containers?

Per adres wordt standaard één nieuwe grijze container voor restafval geleverd. Hebt u twee grijze containers voor restafval en betaalt u ook via de afvalstoffenheffing voor twee? Dan ontvangt u er twee. Hebt u twee of meer grijze containers voor restafval en betaalt u maar voor één? Dan ontvangt u slechts één nieuwe grijze container voor restafval.

Ik wil twee of meer nieuwe grijze containers voor restafval ontvangen. Hoe vraag ik dat aan?

U kunt bellen met de speciale servicedesk. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 0800 – 020 1042 (gratis).

Ik heb nu – naast de gewone restafvalcontainer – een medische container. Deze medische container wil ik behouden. Wat moet ik doen?

Wij verzoeken u te bellen met de speciale servicedesk, telefoonnummer 0800 – 020 10 42 (gratis en bereikbaar tijdens kantoortijden). Hier kunt u vervanging van uw oude medische container aanvragen. Dit is belangrijk, want in de nieuwe container zit een chip. Zonder deze chip wordt uw medische container straks niet geleegd. Als u belt met de servicedesk, worden uw gegevens genoteerd en gecontroleerd. Na goedkeuring ontvangt u hierover telefonisch bericht. Hierbij wordt ook aangegeven wanneer de medische restafvalcontainer wordt geleverd. Dit gebeurt in de meeste gevallen op een andere dag dan de dag waarop uw nieuwe container voor restafval wordt geleverd.

Wat gebeurt er met mijn oude medische container, als ik een nieuwe medische container ontvang?

Uw oude medische container wordt bij u thuis opgehaald zodra de nieuwe wordt geleverd. Dit gebeurt op afspraak, maar u hoeft hiervoor niet thuis te zijn. U dient dus zelf een nieuwe medische container aan te vragen via de servicedesk, via het (gratis) telefoonnummer 0800 – 020 10 42 (tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur). Vanaf het moment dat uw medische container is vervangen, hebt u nog slechts één oude restafvalcontainer. Hierop is/wordt een sticker geplakt. Raadpleegt u hiervoor de brief die u hierover ontvangt van de gemeente Emmen en Area.

Ik heb de (oude) medische container niet meer nodig. Kan ik deze als tweede restafvalcontainer gebruiken?

Nee, dat kan niet. Uw oude medische container is een oude restafvalcontainer zonder chip. Vanaf het moment dat in uw straat nieuwe restafvalcontainers zijn uitgereikt, worden containers zonder chip niet meer geleegd. U kunt uw oude medische container laten ophalen. Hiervoor kunt u (gratis) bellen met de servicedesk: 0800 – 020 10 42 (tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur).


OVER DE PMD-CONTAINER
Wat is PMD?

PMD is de afkorting van Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Bij Plastic verpakkingen kunt u denken aan flacons van zeep en shampoo, zakjes, bakjes en bekers van plastic en knijpflessen van sauzen. Metalen verpakkingen zijn bijvoorbeeld blikjes of conservenblikken, metalen limonadeflessen en metalen deksels van glazen potjes. Zuivelpakken, zoals van melk of yoghurt, en drinkpakken horen onder de D van Drankenkartons en kunt u dus ook in de PMD-container doen. Binnenkort vindt u op www.afvalscheidtumee.nl uitgebreide informatie over PMD.

Wat is géén PMD?

Chipszakken, koffieverpakkingen, piepschuim en doordrukstrips (van medicijnen of kauwgom) zijn bijvoorbeeld verpakkingen die niet bij het PMD-afval horen. Binnenkort vindt u op www.afvalscheidtumee.nl uitgebreide informatie over PMD.

Waarom krijg ik geen grijze container met oranje deksel voor PMD?

De gemeente Emmen heeft gekozen voor het bestellen van nieuwe, grijze containers voor restafval met chip. Op deze manier heeft elk woonadres één restafvalcontainer. Daarbij koppelt de chip uw adres aan de container, waardoor Area de inzamelroutes kan verbeteren. Zo blijven de kosten van afval beheersbaar. Vanwege de kosten én de belasting voor het milieu is gekozen voor het hergebruiken van uw oude grijze container voor PMD. Voor de herkenbaarheid krijgt deze container een PMD-sticker.

Ik heb geen ruimte voor een derde container, maar wil wel PMD scheiden. Wat nu?

Bij beperkte ruimte voor een derde container kunt u wellicht een PMD-container met uw buren delen. De gemeente Emmen moedigt u aan zoveel mogelijk uw afval te scheiden. Dit is beter voor het milieu en zo kunnen we samen de kosten van afval beheersbaar houden. U kunt uw PMD ook kwijt op de sorteerstraat. Deze bevindt zich nabij de winkelcentra van de wijken Bargeres en Rietlanden. In 2017 worden er in de gemeente Emmen nog eens 12 sorteerstraten aangelegd.

Ik heb al een PMD-container. Wat nu?

Ook als u al een PMD-container hebt, zult u binnenkort de nieuwe grijze container met lichtgrijze deksel ontvangen. Reden is dat deze nieuwe container is gekoppeld aan uw adres. Alleen deze container zal worden geleegd tijdens de eerstvolgende inzameldag voor restafval. De oude restafvalcontainer wordt bij u opgehaald. Om een afspraak voor het ophalen van de oude restafvalcontainer te maken verzoeken wij u om contact op te nemen met de speciale servicedesk, telefoonnummer 0800 – 020 10 42 (gratis) tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Ik wil geen PMD-container. Wat kan ik doen?

Het gebruik van de PMD-container is vrijwillig. Als u de PMD-container niet wilt, belt u dan de speciale servicedesk: 0800 – 020 1042 (gratis) tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. U krijgt nog steeds de nieuwe grijze container voor restafval, maar er wordt een afspraak gemaakt wanneer de oude grijze container bij u wordt opgehaald.

Hoe kan ik PMD inleveren als ik geen PMD-container heb?

Als u geen PMD-container (meer) hebt, kunt u uw Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons kwijt op de milieustraat van Area in Emmen. U kunt uw PMD ook inleveren op een van de sorteerstraten nabij winkelcentra.

Moet ik voor PMD betalen als ik dat inlever op de milieustraat of sorteerstraat?

Nee, het brengen van PMD is gratis.

CONTACT
Afval. Scheidt u mee? is een campagne van de gemeente Emmen en Area Reiniging. Hebt u vragen? Of wilt u geen PMD-container? Neemt u dan telefonisch contact op met de speciale servicedesk van deze campagne. Uw vraag wordt dan direct persoonlijk beantwoord.

Bel: 0800 – 020 1042
0800 – 020 1042 (gratis) op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur