Geen inzameling

Tijdens feestdagen zamelt Area geen afval in. In uw persoonlijke afvalkalender ziet u wanneer uw afval wordt ingezameld.  • Donderdag 25 december (Eerste Kerstdag).• Vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag).• Donderdag 1 januari 2015 (Nieuwjaarsdag).