Van afval naar grondstof

Uitvoeringsprogramma huishoudelijk restafval Hoe pakt de overheid de omslag van afval naar grondstof aan? Bekijk deze animatie.