Bedrijven » Samen duurzaam ondernemen

Samen duurzaam ondernemen

Elk bedrijf produceert het: afval. Dit heeft voor u geen waarde, u wilt er vanaf. Maar wij maken er graag werk van. Uw afval is namelijk beslist nuttig.

Van afval naar grondstof
Door slim scheiden en duurzaam verwerken ontstaan uit uw afval nieuwe of herbruikbare grondstoffen. Pas als er echt niets meer van uw afval gemaakt kan worden, wordt het ingezet voor het opwekken van groene energie. Dat gebeurt door middel van verbranding.

Bewust en duurzaam
Draag met uw afval ook bij aan het bewust omgaan met primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen. Dit is pure winst voor het milieu. Zo levert u samen met Area een bijdrage aan een duurzame samenleving. Mogelijk ook kunt u kosten besparen. Vraag daarom de Area Milieuscan aan.

Area zamelt duurzaam afval in
Veel van onze voertuigen rijden op biodiesel of aardgas. Deze voertuigen stoten minder vervuilende stoffen uit dan voertuigen die op benzine of diesel rijden. Door de innovatieve rijstijl ‘het nieuwe rijden’ besparen we tot 10 procent op het brandstofgebruik. Ook wekt Area zonne-energie op haar locatie in Emmen op, voor de benodigde energie voor onze gebouwen.