Bewoners » Asbest

Asbest inleveren

Asbest is uiterst schadelijk voor de gezondheid. Behandel het daarom voorzichtig en bewerk het niet. Let op het volgende bij het aanbieden van asbest op de milieustraat:

  • Breng naar het depot Klein Chemisch Afval (KCA) op één van onze milieustraten.
  • Per perceel mag u maximaal 35 m2 op de milieustraat afleveren. Het verwijderen van asbest moet altijd vooraf gemeld worden via www.omgevingsloket.nl met uw DigiD.
  • Neem het bewijs van acceptatie van de melding mee naar de milieustraat. Zonder dit bewijs mag Area het asbest niet aannemen.
  • Voor grotere hoeveelheden heeft u een sloopvergunning nodig. Het asbest mag dan alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd.
  • Verpak asbest nat, luchtdicht en dubbel in doorzichtig folie van minimaal 0,2 mm dik. Deze folie is verkrijgbaar bij de milieustraat. U mag het asbest niet op de milieustraat inpakken.
  • Losse asbestproducten, zoals bloempotten, mag u zonder melding afleveren.

Asbestgelijkend materiaal
Bovengenoemde spelregels gelden ook voor materiaal dat op asbest lijkt. Een voorbeeld hiervan zijn de Eternit-golfplaten. Deze platen zijn niet van asbest te onderscheiden. Deze platen moet u als asbest behandelen, ook wanneer u zeker weet dat deze golfplaten asbestvrij zijn. De medewerkers van de milieustraat accepteren geen onverpakt asbestgelijkend materiaal.

Meld asbest bij uw gemeente
Emmen: digitaal loket
Hoogeveen: omgevingsloket

Meer informatie leest u in de folder.