Gemeenten Hoogeveen en De Wolden bedanken medewerkers gladheidsbestrijding

Wethouder Jan ten KateOp woensdag 30 maart werden de medewerkers gladheidsbestrijding van Area en van onze samenwerkingspartner Jansen in Tiendenveen bedankt voor hun inzet gedurende afgelopen winter. In De MolenHoeve kregen ze van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden gezamenlijk een buffet aangeboden. Wethouder Ten Kate van De Wolden sprak het gezelschap persoonlijk een dankwoord toe.

Bij nacht en ontij
De teams gladheidsbestrijding van Area en Jansen staan in herfst en winter zeven dagen per week 24 uur per dag paraat in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en natuurlijk ook Emmen. Met goed uitgerust materieel zorgen zij ervoor dat de door de gemeenten aangegeven strooiroutes steeds goed begaanbaar en dus zo veilig mogelijk zijn bij (kans op) gladheid.

Vakmanschap
Gladheidsbestrijding is een vak apart. Niet alleen zijn een goede inschatting van (veranderende) weersomstandigheden en kennis van professionele gladheidsbestrijding belangrijk. Er wordt ook een beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers. Wanneer de ochtendspits op gang komt, hebben de teams gladheidsbestrijding de wegen doorgaans al bestrooid en/of geveegd. Hierover zijn afgelopen seizoen zelfs nauwelijks klachten ontvangen bij Area of de gemeenten. Dat zijn resultaten waar we trots op zijn.

Maatschappelijke winst
Als maatschappelijke organisatie voor afval en reiniging zet Area zich in voor het leveren van een wezenlijke bijdrage aan een schoon, duurzaam en economisch sterk Drenthe. We ontzorgen gemeenten niet alleen met diverse diensten maar fungeren ook als af afvalkennisplatform, ondersteunen bij de transitie van afval naar grondstof, stimuleren samenwerking tussen gemeenten en met andere ketenpartners en verzorgen educatie en voorlichting aan burgers en bedrijven. We zijn bovendien een grotere werkgever in Drenthe en creëren samen met partners sociale banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het materieel voor gladheidsbestrijding kan na de voorjaarsschoonmaak voorlopig weer worden opgestald. De medewerkers worden nu ingezet voor de afvalinzameling en voor reinigingsdiensten als onkruidbeheersing. Ook daarin zetten zij hun beste beentje voor.