Houtaantasters

De larven van sommige kevers boren gangen in het hout en tasten zo balken, houten vloeren, meubels en andere houten voorwerpen aan. U voorkomt aantasting door houtworm door het hout te beschermen met verf, was of beits.

De larven van sommige kevers boren gangen in het hout om zich te voeden. Per kever kan de houtsoort verschillen: zo houdt de gewone houtwormkever van zacht hout, de grote houtkever van door schimmels aangetast eikenhout en de huisboktor van naaldhout. Het bestrijden van deze insecten gebeurt vaak met middelen die schadelijk zijn voor het milieu. Er zijn echter ook manieren die het milieu niet schaden.

Als u in een huurwoning woont en het constructiehout in de woning is aangetast, dan zijn de kosten van bestrijding voor de verhuurder.

Hoe overlast voorkomen?
U kunt de overlast of schade van houtworm beperken en zelfs voorkomen als u de onderstaande maatregelen neemt.

  • Houtworm houdt van onbehandeld hout. Bescherm het hout door het te behandelen met verf, lak, vernis, boenwas of beits.
  • Vervang, als dat mogelijk is, ernstig aangetast hout. Breng dit hout naar de milieustraat om verdere verspreiding van de aantasting te voorkomen.
  • Controleer nieuwe aankopen, klus- of brandhout op aantasting van deze insecten. Dit geldt vooral voor hout dat lange tijd in een vochtige ruimte heeft gelegen. Gebruik geen hout waar nog bast aan zit.
  • Bij vochtproblemen is het nodig om de ventilatie te verbeteren en lekkages te verhelpen.


Meer informatie

Neem voor informatie en/of advies bij overlast van houtaantasters op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur contact op met Area via telefoonnummer 0591 – 57 10 80 of via het reactieformulier.