Milieupas Hoogeveen

Voor het betreden van de milieustraat in Hoogeveen heeft u een Milieupas nodig. Deze pas registreert hoeveel afval u brengt. Bewaar deze daarom goed. U bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van de pas bij vermissing. Meld vermissing daarom tijdig.

Tegoed uit vorig jaar
Met ingang van ieder kalenderjaar worden de geregistreerde (betaalde) kilo’s op nul gezet. Het tegoed wat u in een kalenderjaar niet gebruikt, kunt u niet meenemen naar het volgende jaar. Levert u meer dan de aangegeven gratis kilo’s af op het betaalde gedeelte, dan ontvangt u hiervoor een factuur in de bus.

Milieupas voor het openen van ondergrondse containers

U heeft een andere Milieupas nodig voor het ontgrendelen van ondergrondse containers met een elektronisch slot. Deze ondergrondse containers staan vaak bij hoogbouwwoningen of winkelcentra.

 Geen Milieupas of pas verloren?
Heeft u geen pas of bent u deze verloren? Dan vraagt u bij Area een nieuwe pas aan. Na betaling van € 6,81 ontvangt u een (nieuwe) pas. U betaalt met een eenmalige machtiging tot automatische incasso. Indien van toepassing wordt uw oude pas geblokkeerd. Vul voor het aanvragen van een pas het aanvraagformulier in. U kunt hiervoor ook bij het weegkantoor op de milieustraat terecht. Stuur het formulier op of lever af bij Area. De algemene voorwaarden staan ook op het aanvraagformulier. Indien u naar het weegkantoor gaat voor een nieuwe pas, dan stellen wij het op prijs dat u het bedrag pint. 

Verhuizing of einde gebruik van pas
Gaat u verhuizen? Dan laat u uw Milieupas achter op uw oude adres. Dit geldt zowel voor verhuizing binnen als buiten de gemeente Hoogeveen. Gebruikt u de pas om bepaalde redenen niet meer? Ook dan dient u de pas op uw adres te laten. De inzamelmiddelen, waaronder de containers en de milieupas, staan geregistreerd op het adres. Als u een andere woning betrekt in de gemeente Hoogeveen dan ligt daar een Milieupas voor u klaar. Indien u een nieuwbouwwoning betrekt dan kunt u gratis een nieuwe pas aanvragen.