Inhaaldag PMD op dinsdag 9 januari door fout in PMD-inzameling in drie straten Emmerhout

De inzameling van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) is deze week in de Laan van het Kinholt, Laan van de Marel en Laan van de Iemenhees in Emmen door een fout in de planning niet goed verlopen. Bewoners van deze straten zetten hun PMD-container op 3 januari aan de weg, terwijl Area de PMD-inzameling in genoemde straten pas op dinsdag 16 januari heeft ingepland.

Hoe de fout is ontstaan
De fout is ontstaan tijdens de wijziging van de inzamelfrequentie voor PMD. De gemeente besloot de inzamelfrequentie per 1 november te wijzigen naar eens per drie weken. In de brief aan bewoners van de Laan van het Kinholt, Laan van de Marel en Laan van de Iemenhees werd echter een verkeerd, nieuw inhaalschema gecommuniceerd. Omdat Area in november en december wel volgens dit verkeerde nieuwe schema PMD heeft ingezameld, ontdekte Area de fout pas laat. Hierdoor stonden veel volle PMD-containers op 3 januari aan de weg maar werden die niet geleegd.

Area biedt haar excuses aan voor de gemaakte fout en de verwarring die hierdoor is ontstaan.

Inhaalroute 9 januari
Om de PMD-containers van de bewoners in de Laan van het Kinholt, Laan van de Marel en Laan van de Iemenhees alsnog op korte termijn te legen, heeft Area op donderdagmiddag 4 januari de PMD-containers die nog aan de straat stonden, geleegd. Aan bewoners in de genoemde straten die deze PMD-inzameling hebben gemist, biedt Area de mogelijkheid hun PMD-container alsnog vóór 16 januari aan te bieden voor lediging: op dinsdag 9 januari rijdt Area een inhaalroute PMD (alleen in de Laan van het Kinholt, Laan van de Marel en Laan van de Iemenhees). Woont u in een van deze straten, zet uw PMD-container dan vóór 7.00 uur aan de straat.

Juiste reguliere PMD-inzameling vanaf 16 januari
Vervolgens wordt op 16 januari – de nieuwe reguliere PMD-inzameldag voor de Laan van het Kinholt, Laan van de Marel en Laan van de Iemenhees – het PMD ingezameld (en vanaf dan elke drie weken). Bewoners ontvangen hierover in week 2 een brief. Daarnaast kan de digitale afvalkalender worden geraadpleegd of de Area Afvalapp te gebruiken. De hierin genoemde inzameldata zijn correct.