Wintertips

  • Bied bij vorst indien mogelijk de container niet aan. Met name groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan in de container vastvriezen.
  • Plaats de container uit de wind.
  • Leg krantenpapier of zaagsel onderin de container of gebruik composteerbare papieren GFT-zakken.
  • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval op de inzameldag los van de wand.
  • Gooi zo min mogelijk nat afval in de container door het eerst uit te laten lekken.
  • Plaats de container één dag voor lediging binnen of onder een overdekte ruimte.