Zo’n duizend aanhangwagens gratis compost tijdens compostdag

21 maart 2016

Jaarlijks neemt Area namens de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen deel aan de landelijke compostdag. Tijdens deze dag kunnen inwoners in hun eigen gemeente gratis compost afhalen, voor de bodemverbetering van hun eigen tuin. Met het ter beschikking stellen van de Drentse compost bedanken de gemeenten, Area en afvalverwerker Attero inwoners voor het apart ingeleverde gft-afval. In Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben zo’n duizend mensen hier gebruik van gemaakt.

De landelijke compostdag werd dit jaar gehouden op zaterdag 19 maart. Op locaties in Coevorden, Emmen en Hoogeveen konden inwoners hun aanhangwagen vol laten laden met Drents compost: compost dat mede is gemaakt van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) uit de eigen gemeente. De compost was af te halen bij Area-locaties in Coevorden en Emmen. In Hoogeveen konden inwoners terecht bij de locatie van de Zuidema Groep, een partner van Area.

Bewustwording afval scheiden
De compostdag draagt bij aan de bewustwording dat afval feitelijk geen afval is, maar bestaat uit waardevolle grondstoffen. Om die grondstoffen te kunnen behouden in de kringloop, is het belangrijk dat (ook) gft zoveel mogelijk gescheiden wordt ingeleverd. Van dit gft kan compost worden gemaakt – een natuurlijke bodemverbeteraar – of biogas, dat ontstaat door vergisting. De gemeenten en Area nodigen inwoners uit nog meer gft apart te houden van het restafval.

Goed voor portemonnee
Een tweede reden om gft apart in te leveren is dat de verwerkingskosten lager zijn dan wanneer het gft in de grijze container terecht komt. Het gft kan dan bij Attero direct worden gecomposteerd of vergist, is beter van kwaliteit en levert – in de vorm van compost of biogas – opbrengsten op. Daarmee kan een deel van de inzamel- en verwerkingskosten worden betaald.

Ludieke acties
Op 19 maart werden de inwoners op een ludieke manier bedankt voor het apart houden van gft. Zo ontvingen Jemma en Sven Jonkers uit Emmen – en met hen vele andere Emmenaren – een melkpak waarmee zij thuis zelf compost kunnen maken. Wethouder René van der Weide reikte het eerste melkpak aan hen uit, waarmee hij het startschot van de compostdag in Emmen gaf.

In Hoogeveen ontving elke bezoeker van de gemeente zakjes basilicum en bieslook, om te telen in de eigen tuin. Met als boodschap dat dit niet alleen leuk is, maar ook scheelt in de portemonnee én in verpakkingen. In Coevorden was wethouder Jeroen Huizing aanwezig bij de compostactie.

27.000 ton gft
Jaarlijks zamelt Area 27.000 ton gft apart in. Dit komt neer op gemiddeld 157 kg gft per inwoner in Coevorden, 143 kg gft per inwoner in Emmen en 121 kg gft per inwoner in Hoogeveen. Al het gft wordt verwerkt door Attero te Wijster. Een deel van het gft wordt gecomposteerd en een deel wordt vergist tot biogas. Uit biogas kan energie worden opgewekt, maar er wordt ook groen gas van gemaakt. De inzamelauto’s van Area rijden op dit Drentse groene gas. Zo is de kringloop weer rond.