Facilitaire diensten

Slim gebruikmaken van allerlei facilitaire diensten

Als u anders gaat denken over afval, hebt u andere inzamelvoorzieningen nodig. Area Kennis & Regie is u hierin graag van dienst. Zo faciliteren we containermanagementsystemen, exploiteren we milieustraten en ondergrondse containers en schaffen en beheren we inzamelmaterieel. Zo bespaart u investeringskosten, behoudt u de regie en wordt u ontzorgd!

  • Containemanagement
  • Exploitatie en regie milieustraten
  • Realisatie ondergrondse containers

Containermanagement
Containermanagement is het beheer van het containerbestand in uw gemeente. Hieronder verstaan we het registreren van uitstaande containers, de koppeling van containers aan een adres en het vervangen, repareren en uitzetten van containers. Wij maken gebruik van systemen waarmee de gegevensverwerking voor de afvalstromen volledig zijn geautomatiseerd. Daardoor is ook uw basisadministratie geoptimaliseerd. Alle ingezamelde afvalstromen worden geregistreerd en geidentificeerd. Door samenwerking met ons afvalkenniscentrum hoeft u niet te investeren in dure systemen. En ontvangt u toch betrouwbare informatie over de inzameling.

Exploitatie en regie milieustraten
Het exploiteren van een milieustraat in eigen beheer is duur. Door samenwerking kunt u flink besparen op de kosten. En behoudt u toch de regie. Bij de totstandkoming van een milieustraat betrekken we u bijvoorbeeld volop. We stellen samen met u een plan van aanpak op. Op basis daarvan gaan we aan de slag. Door de gezamenlijke aanbesteding hebt u lagere kosten voor personeel en managementsystemen. Ook vermindert u de verwerkingskosten voor het grof huishoudelijk afval. We zijn er ook voor uw huidige milieustraat. Voldoet deze niet meer aan de milieueisen? Of is deze te klein geworden? We adviseren u graag over de herinrichting. En desgewenst voeren we de verbouwing uit.

Realisatie ondergrondse containers
Steeds meer gemeenten kiezen voor ondergrondse afvalcontainers. Ook hierin zijn we u graag van dienst. We kunnen deze containers voorzien van een elektronisch slot, een identificatiesysteem, een registratiesysteem en datacommunicatie. Het projectplan kunnen we ook voor u opstellen, zodat u zelf aan de slag kunt. De volledige realisatie nemen we eveneens op ons. Het is maar net wat u wilt.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van een containermanagementsysteem? Of vrijblijvend advies over de herinrichting van een milieustraat? Neem contact op via (0591) 57 10 80.