Hebt u vragen over de veranderingen in Emmen in december?

Een groot deel van de inwoners in Emmen heeft inmiddels een nieuwe container voor restafval ontvangen. Ook zijn de meeste oude restafvalcontainers beplakt met een PMD-sticker. Voor de inwoners bij wie de veranderingen nog niet (volledig) zijn doorgevoerd, zetten we alles even op een rijtje.

Wat verandert er?
• U ontvangt een nieuwe restafvalcontainer: de nieuwe container met een lichtgrijze deksel is straks uw restafvalcontainer. Vanaf januari 2017 worden alleen deze containers nog geleegd in de inzamelrondes voor restafval.
• Uw oude restafvalcontainer wordt PMD-container: uw oude restafvalcontainer met PMD-sticker is straks uw PMD-container. Deze sticker is van belang: vanaf januari 2017 worden alleen de containers met PMD-sticker nog geleegd in de inzamelrondes voor PMD-afval. U kunt vanaf dan geen zakken meer aan de straat zetten.

Er zijn geen wijzigingen omtrent de inzameling van GFT.

Hoe gaat de inzameling in december?
Als bij u nog niet alle veranderingen zijn doorgevoerd, kunt u te maken krijgen met een van onderstaande situaties. Onder elk scenario leest u wat u moet doen.

• U heeft nog helemaal niets gehoord.
Waarschijnlijk is er een vergissing gemaakt. Neem (gratis) contact op met de servicedesk via telefoonnummer 0800-0201042 tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur.

• U hebt wel een nieuwe restafvalcontainer, maar op uw oude PMD-container zit nog geen PMD-sticker.
Bied uw restafval in dit geval aan in de nieuwe restafvalcontainer met lichtgrijze deksel. Bewaar uw PMD-afval totdat er een PMD-sticker op uw oude restafvalcontainer is geplakt, of bied het PMD-afval (tot eind december 2016) aan in PMD-zakken. Is het onduidelijk voor u wanneer de PMD-sticker wordt geplakt? Belt u dan (gratis) met onze servicedesk via 0800-0201042 tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur.

• U hebt nog geen nieuwe restafvalcontainer, maar op uw oude restafvalcontainer zit wel de PMD-sticker geplakt.
Deze situatie komt zelden voor, maar hebt u hier toch mee te maken? Dan verzoeken wij u uw restafval tijdelijk in vuilniszakken te bewaren. Is dit ondoenlijk voor u of hebt u nog vragen? Belt u dan (gratis) met onze servicedesk via 0800-020 1042 tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Hoe wordt restafval in december ingezameld?
Alle nieuwe restafvalcontainers met lichtgrijze deksel en alle oude restafvalcontainers zonder PMD-sticker worden ingezameld.

Hoe wordt PMD in december ingezameld?
Alle PMD-containers (oude restafvalcontainers met PMD-sticker) en alle PMD-zakken worden ingezameld.

Hoe wordt GFT in december ingezameld?
Aan de inzameling van GFT verandert niets. We hebben wel een tip voor u als uw GFT is vastgevroren door het aanhoudende koude weer: steek vlak vóór het aanbieden van uw GFT-container het GFT los met een schep.

En in 2017?
In 2017 veranderen de inzameldagen voor alle inwoners van de gemeente Emmen. Om u hierover goed te informeren, ontvangt u eind december een afvalkalender thuis. U kunt begin januari ook in de digitale afvalkalender kijken of de Area Afval App downloaden op uw telefoon of tablet.

Nog even als geheugensteuntje: wat is PMD en wat is GFT?
• PMD staat voor Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons.
• GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval.

In het Afval ABC Emmen vindt u meer informatie over het scheiden van afval.

Wijzigingen reguliere inzameling rondom de feestdagen
Tijdens de officiële feestdagen (25 en 26 december en 1 januari) wordt geen afval ingezameld en zijn de milieustraten van Area gesloten. De inzameling van maandag 26 december wordt opgeschort naar andere data. Hierover plaatsen wij volgende week informatie op de website en in de huis-aan-huisbladen. Op zaterdag 31 december zijn alle milieustraten van Area gewoon geopend tijdens de reguliere tijden.