Scholen » Presentaties & rondleidingen

Presentaties en rondleidingen scholen

Area Kennis & Regie heeft een lesprogramma ontwikkeld speciaal voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Na aanmelding kunnen scholen in Coevorden, Emmen en Hoogeveen hier gratis gebruik van maken.

 Stel eigen lesprogramma samen

  • Presentatie in de klas over afval door medewerker van Area Reiniging. Duur: 30-45 minuten.
  • Rondleiding op één van de milieustraten van Area (Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Zweeloo). Duur: 30-45 minuten.
  • Ondersteuning bij schoonmaakactie zwerfafval door kinderen in de wijk en rondom school (inclusief materialen en afvoeren afval).


Groepen
De rondleiding op de milieustraat van Area vindt plaats met een groep van 15 tot maximaal 20 kinderen. Zij staan onder begeleiding van een medewerker van Area én een docent of ouder van school. Grotere groepen worden in overleg ingedeeld.

Aanmelden
Heeft uw school interesse in (onderdelen van) het lesprogramma? Meldt u zich dan via onderstaand formulier. U kunt ook contact opnemen met Area Kennis & Regie.

School of organisatie (*)

Contactpersoon (*)

Straatnaam (*)

Huisnummer (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Uw e-mail (*)

Aantal groepen (*)

aantal leerlingen (*)

Betreft (*)
Presentatie in de klasRondleiding milieustraatSchoonmaakactie zwerfafval

Opmerkingen