Scholen » Samen zwerfafval stoppen

Samen zwerfafval stoppen

Afval op straat en in het openbaar groen vergaat vaak maar traag. Zwerfafval kan dus jarenlang voor ergernis en vervuiling zorgen. Area zet zich in voor het beperken van zwerfafval. Dat doen we door voorlichting te geven en door samen met gemeenten en scholen opruimcampagnes te stimuleren.

Hoe erg is zwerfafval?
Hoewel zwerfafval in Nederland consequent wordt opgeruimd, zorgt het voor veel ergernis en trekt het ongedierte aan. Het opruimen kost honderden miljoenen euro’s. Schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland lopen uiteen van 50 miljoen tot bijna 300 miljoen kilo per jaar.

Hoe lang blijft zwerfafval liggen?
Als we zwerfafval niet opruimen, duur het lang voordat het vanzelf is verdwenen. De afbreektijden variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Kauwgom vergaat bijvoorbeeld pas na minstens twintig jaar. En een aluminium blikje en plastic bakje vergaan zelfs helemaal niet. Dit soort verpakkingen vallen uiteen in minuscule deeltjes die in de bodem of in het water terecht komen. Dat is zeer schadelijk voor het milieu.

Soort afval Afbreektijd
Krant 1 tot 6 maanden
Kartonnen drinkbeker 6 maanden
Sigarettenpeuk 2 jaar
Bananenschil 1 tot 3 jaar
Plastic frisdrankflesje verbrokkelt maar breekt niet af
Plastic zak verbrokkelt maar breekt niet af
Kaugom 20 tot 25 jaar
Glazen fles vergaat nauwelijks
Aluminium blikje vergaat nauwelijks
Stalen blikje 1,5 jaar
Patatbakje verbrokkelt maar breekt niet af
Composteerbaar kunststof composteert in een professionele composteerinstallatie, maar blijft in de natuur tientallen jaren intact

Wat kun je zelf doen tegen zwerfafval?
– Gooi echt helemaal niets meer weg op straat!
– Gooi je afval in openbare afvalbakken of neem het mee naar huis.
– Word Supporter van Schoon.
– Ga met een groepje (klasgenoten) zwerfafval opruimen in de eigen buurt. Area heeft hiervoor inzamelmateriaal te leen. Dit vraag je aan via communicatie@areareiniging.nl