Veranderingen in afvalinzameling in de gemeente Emmen gestart

containers-emmerschans2

Op maandag 24 oktober is in de wijk Emmerschans in Emmen de eerste nieuwe restafvalcontainer uitgereikt. Wethouder René van der Weide overhandigde de nieuwe container aan de heer en mevrouw Fokkens. Voor de gelegenheid werd tegelijkertijd hun oude grijze container door Area Reiniging geleegd, waarna de wethouder er een PMD-sticker op plakte. Met deze handelingen bij de familie Fokkens is een officieel startschot gegeven voor de veranderingen in afval in de gemeente Emmen.

Ruim een week voorafgaand aan deze handelingen ontving de familie Fokkens een brief van de gemeente en Area. In de brief wordt in vijf stappen uitgelegd wanneer er wat gaat gebeuren en wat inwoners precies moeten doen. Mevrouw Fokkens: “Mijn man heeft alle stappen netjes doorlopen. Wij vinden het fijn om nu een PMD-container te hebben. Voorheen verzamelden we het PMD in zakken, maar dat vonden we toch minder prettig. De zakken gingen op den duur stinken en als ze op de inzameldag op straat lagen, waaiden ze weg of zaten er beesten zoals katten bij. Daar zijn we nu vanaf.”

Nieuwe restafvalcontainer

De nieuwe container voor restafval ziet er met het lichtgrijze deksel iets anders uit dan inwoners gewend zijn. Dit is gedaan om het verschil met de PMD-container, die eerder dienst deed als container voor restafval, te verduidelijken. Verder bevat de nieuwe restafvalcontainer een chip. Hiermee verkrijgt Area inzicht in het aanbiedpercentage: wanneer en waar wordt de container aangeboden voor lediging? Aan de hand van die informatie kan Area de inzamelroutes verbeteren. Ook het opschonen van het containerbestand (elk huishouden heeft in principe één container voor restafval) en het blokkeren van zoekgeraakte of gestolen containers zijn voordelen van de chip. Vanaf het moment dat de nieuwe restafvalcontainer is geleverd op een adres, wordt alleen deze nog geleegd. Elke restafvalcontainer zonder chip laat Area dan voortaan staan.

Afvalcoaches

Ten onrechte wordt soms gedacht dat Area met behulp van de chip het gewicht van de containers gaat wegen. Hier is geen sprake van; de gemeente kiest niet voor diftar (het systeem waarbij inwoners betalen per lediging en/of gewicht voor de afvalinzameling). In plaats daarvan zal Area de afvalcoaches vaker inzetten om inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij het scheiden van afval. Dat is waar het de gemeente en Area om te doen is: groeien naar 75 tot uiteindelijk bijna 100 procent afvalscheiding in 2030, conform de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof.

Planning

De invoering van nieuwe restafvalcontainer en PMD-container bij bijna 40.000 huishoudens neemt enkele maanden in beslag. Eind 2016 moet de operatie zijn voltooid. In 2017 zal Area twaalf extra sorteerstraten (glas, papier, PMD en textiel) plaatsen nabij winkelcentra. Bij hoogbouwlocaties staat  vervanging van de bovengrondse verzamelcontainers gepland. Hier komen ondergrondse verzamelcontainers (met passysteem). Betrokkenen ontvangen hierover te zijner tijd bericht.