Afval in de gemeente Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen wordt jaarlijks ongeveer 34 miljoen kilo huishoudelijk afval geproduceerd. Dat is ruim 600 kilo per inwoner. Als inwoner kunt u heel veel doen om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving in uw gemeente. Begin dus bij uzelf. Alle kleine beetjes helpen. Dat scheelt op jaarbasis heel veel!

Afval is al lang geen nutteloos eindproduct meer. Al het gebruikte papier, karton, glas, plastic verpakkingen en groente-, fruit- en tuinafval zijn heel nuttige grondstoffen! Het is dus pure verspilling om die grondstoffen met uw restafval weg te gooien. Daarom is het scheiden van afval van belang!

alt

In het afval ABC leest u alles over de afvalstromen die gescheiden worden ingezameld. Ook leest u op deze website alles over het gebruik van de Milieustraat Hoogeveen. Actuele informatie over wijzigingen in de inzameling of openingstijden vindt u telkens in de nieuwsberichten.
Voor meer informatie over de inzameling van plastic verpakkingsafval én het aanvragen van gratis plastic inzamelzakken gaat u naar www.drentsplastic.nl.
Wilt u meer weten over de nut en noodzaak van het scheiden van afval gaat u naar de rubriek Afval scheiden.
De meest gestelde vragen vindt u ook op deze website, overzichtelijk op een rij gezet.