Inzameling PMD

Goed scheiden van afval levert herbruikbare grondstoffen op. Huishoudelijk afval bevat tegenwoordig nog veel materialen die hergebruikt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is plastic afval. U kunt plastic verpakkingsmateriaal samen met metalen verpakkingen en drankenkartons aanbieden in plastic zakken. Area zamelt deze eens per maand in. Kijk hier voor de inzameldata.

Soms is het lastig om te bepalen wat bij het PMD hoort. Klik hier voor een overzicht van er wat wel en niet bijhoort.

Wat gebeurt er met het PMD nadat het is opgehaald?

  • Plastic wordt gesorteerd in verschillende soorten plastic. Daaruit worden 5 soorten recyclebare kunststoffen gemaakt. Van deze kunststoffen worden bijvoorbeeld fleece-stoffen, opbergbakken, manden, leidingen, kabelgoten, pallets en buizen gemaakt.
  • Bijna elk metaal kan worden gerecycled. De kwaliteit gaat er niet op achteruit. Blikjes en metalen verpakkingen kunnen dus steeds weer gerecycled worden.
  • Drankkartons worden gescheiden waarvan vooral het karton (= 80%) wordt gerecycled.