Reiniging openbare ruimte

In opdracht van de gemeente reinigt Area Reiniging de openbare ruimte in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Vegen
Area verzorgt het opruimen van straatvuil op alle openbare verhardingen in de gemeenten. Dat wil zeggen op doorgaande wegen, straten en pleinen. Regelmatig vegen wij machinaal en handmatig de wijken en verwijderen wij ook het overdadige onkruid.

Onkruidbestrijding
Bladeren die van de bomen vallen en onkruid dat opduikt op terreinen, wegen en winkelcentra. De natuur staat niet stil. Wij beheersen onkruid op verschillende manieren en beperken daarmee de onkruiddruk in onze gemeenten. Zodat de gemeenten er schoon en verzorgd uitzien. Een natte ‘groene’ straat kan glad worden en is daardoor gevaarlijk. Een met onkruid verstopte straatput leidt tot wateroverlast. U kunt erop rekenen dat alles in het werk wordt gesteld om zulke situaties in de gemeenten te voorkomen. Want uw veiligheid en vrije doorgang staan voorop, maar ook het milieu is belangrijk.

Kolkenreiniging
Slib, vuil en blad in een straatkolk kunnen zorgen voor een overstroming. Dit kan veel overlast en schade opleveren. Om dat te voorkomen regelen wij dat kolken professioneel leeggezogen en gereinigd worden.

Prullenbakken legen, clandestien afval verwijderen en kadavers opruimen
Als kadavers van kleine huisdieren op of langs de openbare weg in onze gemeenten worden gevonden, halen wij deze op. Wij registreren ze en nemen vervolgens contact op met de eigenaren. Ook verwijderen wij clandestien afval voor een schoon straatbeeld. Bovendien kan het storten van afval in de open lucht gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Er kunnen ziekten door ontstaan en het trekt ongedierte aan. De prullenbakken in de gemeenten worden regulier geleegd. Dit doen wij 24/7. Dus ook na een evenement of koopzondag.