Over Area » Duurzame inzetbaarheid

Met Area TOP ontwikkeling in duurzame inzetbaarheid

Vijf nieuwe en vijf ervaren chauffeurs van Area werken sinds eind 2014 actief aan het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Via het tweejarige Talent Ontwikkel Programma versterken zij hun vakkennis, werken ze met een leefstijlplan aan hun gezondheid en ontwikkelen ze ambassadeurschap.

Waarom TOP
Binnen tien jaar bereikt veertig procent van de Area-medewerkers de (verlengde) pensioengerechtigde leeftijd. Vanuit goed werkgeverschap wil Area hen stimuleren en ondersteunen om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Omdat ook 25 nieuwe medewerkers zullen instromen, is TOP ontwikkeld. Met TOP wil Area een stevig niveau van vakvolwassenheid bereiken. En sturen op een cultuur waarbij vakmensen verantwoordelijkheid dragen en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken over kwaliteit, veiligheid en integriteit.

Robuust afvalbedrijf in Drenthe
Voor TOP zijn tien plekken beschikbaar gesteld. De geselecteerde chauffeurs volgen gedurende twee jaar aanvullende scholing, doorlopen intern en extern stages en zijn onder begeleiding van een TOP-coach en een leefstijlcoach aan de slag met een persoonlijk ontwikkelplan en een leefstijlplan. Daarmee vergroten zij hun vakvolwassenheid en hun positie op de arbeidsmarkt. Area wil zo verder bouwen aan een robuust afvalbedrijf in de regio Drenthe.

Over TOP heeft Area een persbericht verspreid.