Over Area » Bestuur

Bestuur

Mevrouw drs. A. Groenewold is statutair directeur en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Area. Hierin wordt zij ondersteund door drs. H.J. Wisselink, financieel manager, G. Kroese, manager accountzaken en drs. H. Venema, manager HRM.

Raad van Commissarissen
Conform de Governance Code houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de strategie, het beleid en de prestaties van Area. Deze Raad wordt gevormd door de heren L.P. Middel (voorzitter), A.J. Zwart en P. Boekhoudt.