Jaarverslag 2015

Rol als ketenregisseur levert Area en de regio winst op

Het tiende jaarverslag van Area is verschenen op www.areajaarverslag.nl. Hierin blikt Area met trots en passie voor haar vak terug op de afgelopen tien jaar. Uit het jaarverslag blijkt dat Area een belangrijke rol speelt in diverse ketens in de regio. Die regisseurspositie levert naast milieuwinst, (sociale) werkgelegenheid en extra bedrijvigheid ook een mooi eigen bedrijfsresultaat op. Dat biedt een kansrijk perspectief voor de komende tien jaar!

Stevige financiële positie

In 2015 bedroeg het netto bedrijfsresultaat bijna 715.000 euro bij een omzet van 25,7 miljoen euro. In tien jaar tijd heeft Area daarmee 8,6 miljoen euro netto bedrijfswinst geboekt en 6,5 miljoen euro aan dividend uitgekeerd aan de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Ook het eigen vermogen van bijna 5,7 miljoen euro en de solvabiliteitsratio van 35,9 procent tonen aan dat Area haar ‘huis’ op orde heeft. Area is trots op deze resultaten.

Miljoenenbesparingen door samenwerking

Door samenwerking met andere gemeenten zal de positie van Area in de nabije toekomst alleen maar sterker worden. Bijvoorbeeld via de samenwerking binnen het door Area geïnitieerde Drentse afvalplatform MarkeRein. Een van de belangrijkste resultaten van deze samenwerking is dat de Drentse gemeenten vanaf medio 2016 miljoenenbesparingen realiseren in de verwerking van afval en grondstoffen.

Kansrijk perspectief

Als aanjager van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling zal Area de Drentse en omliggende gemeenten in de komende jaren assisteren bij het verder uitrollen van het overheidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Ook het bedrijfsleven kan rekenen op voorlichting en advies van Area als het gaat om het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afval. Tegelijkertijd zal Area blijven inzetten op verdergaande kostenbesparingen en innovaties in de dienstverlening.

Het complete jaarverslag 2015 is te vinden op www.areajaarverslag.nl.