Area al 10 jaar actief in Drenthe!

Geplaatst op 30 december 2015

explosion firework new year s eve decemberNog een paar dagen en dan is het zover! Op 1 januari 2016 is het precies tien jaar geleden dat de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen samen hun eigen afvalbedrijf oprichtten. In 2016 zullen we daar natuurlijk aandacht aan besteden. We zullen terugblikken op de behaalde resultaten, maar – pragmatisch als we zijn – ook vooruitkijken. De transitie van afval naar grondstof is immers een prachtige uitdaging. Daarin willen we van meerwaarde zijn voor ‘onze’ gemeenten, burgers, bedrijven en scholen.

Area
Tien jaar dienstverlening door Area in Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Waarom ook alweer? De drie gemeenten besloten samen te werken met als doel de eigen, gemeentelijke reinigingsdiensten te professionaliseren. De inzameling van afval en de reiniging van het openbaar gebied moest én kon doeltreffender, kostenefficiënter en robuuster.

Een belangrijk effect van Area is dat de kosten die de gemeenten betalen voor alle werkzaamheden die onder de afvalstoffenheffing vallen, in tien jaar tijd amper zijn gestegen. Jaarlijks zijn goede financiële resultaten behaald, waardoor tien jaar lang dividend is uitgekeerd. Bovenal hebben de gemeenten met hun eigen afvalorganisatie regie behouden op de uitvoering van het steeds complexer wordende afvalbeheerbeleid. De nadruk ligt daarbij op het herwinnen van grondstoffen, om deze vervolgens terug te brengen in grondstofketens. Het motiveren van burgers om grondstoffen te scheiden en het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie, vergen grote inspanningen van gemeenten.

Area adviseert en ondersteunt gemeenten hierin desgevraagd, mede vanuit het eigen afvalkenniscentrum. Zo is onder andere de oranje container voor plastic, metalen en drankenkartons (PMD) een geaccepteerd en effectief instrument, evenals de sorteerstraten bij winkelcentra in wijken en dorpen. De door Area ontwikkelde educatieve programma’s en de afvalcoach zijn hierin van meerwaarde gebleken.

Regionale samenwerking afvalbeheerbeleid
Een mijlpaal is ook MarkeRein, het Drentse samenwerkingsverband dat op initiatief van Area tot stand is gekomen. MarkeRein voorziet in het gestructureerd delen van kennis over afvalbeheerbeleid en is door de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) inmiddels erkend als ambtelijk voorbereidingsplatform. Ook hier mogen de resultaten er zijn: gezamenlijk realiseerden de Drentse gemeenten en Area flinke kostenbesparingen in de verwerking van diverse afvalstromen, die jaarlijks in de miljoenen lopen.

Robuust en duurzaam
Area heeft als professioneel afvalbedrijf aandacht voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Sinds 2015 werken vijf nieuwe medewerkers en vijf medewerkers die al langer in dienst zijn aan hun kennis, vaardigheden én leefstijl. Ook in de duurzame bedrijfsvoering neemt Area verantwoordelijkheid. Voorbeelden zijn de 150 zonnepanelen en kleine windmolen op onze locatie in Emmen, de aanschaf van moderne inzamelvoertuigen die op CNG en biogas rijden en de gebruikmaking van de LZV (Lange Zware Vrachtwagen) voor het transport naar de afvalverwerker. Zo verminderen we de CO2-uitstoot in Drenthe.

Grondstoffen scheiden levert nieuwe werkgelegenheid
Nu onze organisatie staat, prestaties consistent zijn, klanten tevreden en onze vakmensen uitdaging vinden, focussen we op het verder versterken en vergroenen van Drenthe. In 2015 zijn, in samenwerking met Buurtsupport Emmen, tien banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij scheiden het grof huishoudelijk afval bij Area. Dit genereert naast maatschappelijke winst ook verdere kostenreductie in de verwerking van het afval. Plus milieuwinst! In samenwerking met Virol zetten we nu een project op waarbij nieuwe medewerkers computers en andere hardware nascheiden. Hieruit blijkt opnieuw dat samenwerking loont en dat de circulaire economie legio kansen biedt voor geheel Drenthe!

Samenwerking zoeken we ook buiten de regiogrenzen. In de zakelijke tak van Area werken we intensiever samen met de Milieudienst Groningen. Samen kunnen we commerciële kansen in de regio immers beter benutten. Area verleent inmiddels diensten aan maar liefst 3500 bedrijven.

10 jaar Area
Voor gemeenten en zakelijke klanten betekent 10 jaar Area kortom dat zij kunnen blijven rekenen op dienstverlening die betrouwbaar, klantgericht en kostenbewust is. Dat is een prestatie waar we als Drents afvalbedrijf trots op zijn. Met veel passie voor ons vak kijken wij dan ook naar de toekomst!

Ik wens u een goede jaarwisseling en een gezond en duurzaam nieuw jaar.

drs. Alfride Groenewold
directeur