Banen, draagvlak en verbinding door Area TalentOntwikkelProgramma (TOP)

Tegelijkertijd gaat een nieuwe generatie medewerkers instromen. Hoe geven we daar als grotere werkgever in Drenthe – speciaal voor deze regio – een goede invulling aan? Hoe kunnen we bijvoorbeeld jongeren de kans bieden om vakvolwassenheid te ontwikkelen en als overheidsgedomineerd bedrijf een bijdrage leveren aan de verlaging van de werkloosheid in Drenthe? Die lag begin 2014 op 11% (Coevorden), 13% (Emmen), 14% (Hoogeveen).

Voor Area waren die vragen aanleiding om een talentontwikkelprogramma te ontwikkelen. We zochten specifiek naar een programma waarbij we een koppeling kunnen maken tussen vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling van zowel nieuwe als huidige medewerkers. In de visie van Area is een gezonde organisatie immers een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen. Goed werkgeverschap uit zich in het inrichten van vooruitstrevend arbobeleid, in voorbeeldgedrag en in ruimte voor de ontwikkeling van mensen. Goed werknemerschap ontwikkelt zich tegelijkertijd ook, langs vier pijlers: gezondheid, motivatie, competentie en betrokkenheid.

Gezondheid
Gezonde medewerkers zitten lichamelijk en geestelijk goed in hun vel. Gezondheid is cruciaal voor het functioneren van een organisatie. Area en haar medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het acceptabel en bespreekbaar houden van de werkdruk. Voor het creëren van een schone, veilige en ergonomisch verantwoorde werkplek. En voor het stimuleren van medewerkers om tot een gezonde leefstijl te komen. Zo kunnen we gezondheidsproblemen en uitval voorkomen.

Motivatie
Gemotiveerde medewerkers presteren beter. Intrinsiek gemotiveerde medewerkers hebben lol in hun werk. Het HRM beleid van Area richt zich deels ook op het leuk maken van werk. Dan denk ik aan brede taken en eigen verantwoordelijkheid, wat leidt tot vakvolwassenheid. Vakvolwassenheid omvat alle deelterreinen van HRM: gezondheid, vakkennis, arbokennis, klantgerichtheid en kostenbewustzijn. Maar ook tot een gezonde aanspreekcultuur waarin mensen elkaar aanmoedigen en stimuleren om in dialoog te gaan over de kwaliteit van ons werk.

Competentie en betrokkenheid
Uiteraard moeten medewerkers blijvend over kennis en vaardigheden beschikken om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Ook daarin wil Area faciliteren en stimuleren. Betrokkenheid verwijst naar een goed wij-gevoel. Waardoor medewerkers als een eenheid gaan acteren en het bedrijfsbelang erkennen en onderschrijven.

Over TOP
TOP is het door Area ontwikkelde TalentOntwikkelProgramma waarbij medewerkers gestimuleerd en ondersteund worden om actief te werken aan hun kennis, gezondheid en ambassadeurschap. Op dit moment volgen vijf jonge (speciaal daarvoor geworven) chauffeurs en vijf ervaren chauffeurs die al (langer) bij Area in dienst zijn een tweejarig programma. Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan en coaching door onze interne TOP-projectleider gaan zij aanvullende opleidingen en cursussen volgen. Daardoor zijn zij binnen twee jaar inzetbaar op alle diensten in de uitvoering. Daarnaast gaan ze binnen en buiten Area stages doorlopen, waarmee hun blik op de totale organisatie en op de afvalsector verbreedt. Trots ben ik ook op het feit dat coaching op de eigen leefstijl onderdeel uitmaakt van het programma.

Al na een half jaar TOP zien we mooie resultaten, zoals medewerkers die zeggen de coaching te waarderen en zich openstellen voor feedback. De komende anderhalf jaar zullen we de voortgang regulier bespreken en vastleggen, waarna we een besluit nemen over een een nieuwe solliciatatieronde om jong talent aan ons bedrijf te verbinden. Uiteindelijk willen we met TOP een stevig niveau van vakvolwassenheid realiseren bij alle medewerkers. Mogelijk kunnen we ook voor (externe) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van betekenis zijn, wanneer zij met behulp van ons programma kunnen doorstromen naar een baan buiten Area. Ook dat zou TOP zijn!

Alfride Groenewold