Drenthe in beweging…

Hoe ziet Drenthe er over vijf jaar uit?
Als bestuurder van een op samenwerking gerichte overheidsgedomineerde inzamel en reinigingsorganisatie volg ik de ontwikkelingen nauwgezet. Vanuit ons speelveld: afval en milieu betekent samenwerken voor elke gemeente een blijvend goedkopere inzameling en terugwinning van grondstoffen uit het huishoudelijk afval. Gemeenten komen hier vanaf 2015 zelf voor te staan!

Samenwerken betekent voor elke gemeente een blijvend schonere leefomgeving door ontstaan en vergroten van lokale kringlopen.
Samenwerking betekent ook dat gemeenten inzetten op blijvend slimmere manieren om de inzameling en terugwinning van grondstoffen te organiseren.

Kortom…
Als bestuurder ben ik ook verheugd dat Area als onderneming kan gaan verkennen welke stappen naar groei en samenwerking ingericht kunnen worden om sterker en groter de uitdagingen van gemeenten te kunnen organiseren.
Om ons heen laat de wereld zien dan samenwerking loont.

Een lonkend perspectief!

Alfride Groenewold
Directeur Area Reiniging