Geluksmoment

Mij bracht het vandaag een ander inzicht. Het bracht me, in de werkplaats van Area Reiniging, een flow van heerlijke, vrolijke energie. Een energie van elkaar willen steunen, elkaar laten leren, elkaar aanvullen. Een energie die ons bewust maakt: doen we de goede dingen? En doen we die goed?

Ik werd door een van onze chauffeurs meegenomen naar de werkplaats. In vol ornaat stond daar onze fonkelnieuwe Scania combinatie. Met aanhanger en containers kost de investering circa 250.000 euro. De auto gaat circa twaalf jaar de baan in. Dat is jargon voor het afleggen van circa 1,3 miljoen kilometers.

Naast de chauffeur die mij vol trots zijn cabine liet zien, huppelde ook onze medewerker communicatie rond ons nieuwe voertuig. Er was iets met de bestickering. Een heuse luchtbel en die zou vroeg of laat tot roest gaan leiden. Vervolgens maakte de chauffeur met het hoofd werkplaats een rondje details om het voertuig. Twee tellen later had onze financiële man kans gezien de cabine te vinden. Het was een kwestie van tijd of een handvol chauffeurs en monteurs had zich rond onze nieuwe aanwinst verzameld. Trots, passie en energie!

Het bevestigde me wat het leggen van verantwoording laag in de organisatie teweeg brengt en hoeveel energie dat geeft. Samenwerken impliceert samen onderhandelen en samen kennis delen om uiteindelijk waarde te creëren voor ons bedrijf en onze klanten. Dit voertuig is na veel overleg aangeschaft. Effectiviteit en efficiency zijn ruim uitgemeten, de terugverdientijd goed uitgewerkt. Kortom: een prachtig voorbeeld van integraal samenwerken en afstemmen. Op microniveau illustreert het hoe kennis en behoeften complementair zijn gemaakt. Dit alles uiteraard binnen onze centrale organisatieprincipes, te weten kostenbewust, betrouwbaar en klantgericht handelen.

In al deze gedachten troffen de chauffeur en ik elkaar opnieuw bij de auto. Ik schetste hem een provincie Drenthe waarin we (ook) samenwerken in afvaltransport, afvalrotondes en andere nieuwe uitdagingen en kansen. Waarbinnen de regionale markten en overheden volop samen werken en bouwen. Waarop hij aangaf: Mensen zijn soms bang voor verandering. Het hart van elk veranderproces is elkaar vasthouden en ondersteunen. Dat schept vertrouwen en vanuit dat vertrouwen ontstaat een vrolijke, verbindende werksfeer. Een atmosfeer ook waar mensen trots zijn op de gezamenlijk gedragen prestaties, die overal zichtbaar en tastbaar zijn.

albert smit  martijn turksmaDe nieuwe auto bracht een mooi leermoment. Het laat zien dat kennis en kunde delen kansen brengt. Als directeur kun je dan trots zijn op mens en machine. Het viel zelfs onze woordvoerder op: Wat kijkt iedereen hier blij!

Met dat geluksmoment reed ik ’s avonds naar huis.

Mensen maken Area Reiniging en de toekomst van ons bedrijf. Laat daar deze truck symbool voor staan.

Met een vriendelijke groet,

Alfride Groenewold