Minder slecht of meer goed?

Minder huishoudelijk restafval en meer scheiding van grondstoffen zoals papier, glas, gft, textiel en plastic verpakkingen is in de termen van Braungart & McDonough (de bedenkers van de cradle-to-cradle filosofie) ‘minder slecht’. Minder restafval betekent immers minder verbranding, minder CO2 uitstoot en minder verspilling. Maar kunnen we in Drenthe ook verder gaan dan ‘minder goed’ en gaan sturen op ‘meer goed’?

Met ‘meer goed’ bedoel ik in navolging van Braungart & McDonough dat we naast een duurzamer afvalbeleid óók een impuls geven aan de samenleving in Drenthe. Dan denk ik aan meer banen en meer participatie door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat zou leiden tot minder kosten voor uitkeringen, sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Wat zou het geweldig zijn om met duurzaam afvalbeheer ook bij te dragen aan ontwikkeling en groei van de samenleving in totaliteit.

Komt dat nog wat vaag op u over? Ik zal een voorbeeld geven. Al jaren hebben burgers de mogelijkheid om hun afgedankte kleding apart in te zamelen. Nu is dat vaak geregeld via inzamelpunten in de gemeente en ook via inzamelbedrijven als Het Goed of andere partijen die tweedehands kleding vermarkten. Hergebruik van uw kleding door anderen is ‘minder slecht’. En nog altijd beter dan verbranden. Maar nog steeds komt een aanzienlijke hoeveelheid textiel toch in de verbrandingsoven terecht. Omdat burgers hun kleding in de grijze container stoppen of omdat de kleding kapot is en geen waarde meer lijkt te hebben.

Hoe zou het zijn als we deze kans oppakken? Ik denk dan aan het recyclen van al het niet herbruikbaar textiel. In andere delen van ons land gebeurt dit al. Hier worden vodden en afgedankte kleding – van spijkerbroeken tot sokken en van dienstkleding tot ondergoed – fijngesneden tot pluizige textielvezels, waarvan vervolgens nieuw garen wordt gesponnen. Dit garen wordt vermarkt, waarna bedrijven in de textielindustrie op een goedkopere en meer duurzame manier nieuwe stoffen, kleding. meubels of vloerbedekking produceren.

Textielrecycling in de eigen regio betekent dus meer omzet, meer werk, meer dynamiek en meer participatie. Met het creëren van nieuwe banen kunnen we immers ook nieuwe leer-/werkplekken beschikbaar stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pas dan zetten we een volgende stap in duurzaam afvalbeheer en focussen we doelgericht op ‘meer goed’.

Ik ben ervan overtuigd dat we deze uitdaging bij uitstek gezamenlijk kunnen oppakken, als gemeenten, afvalbedrijven, kennisinstellingen en ondernemers in Drenthe. Met de gezamenlijke aanbesteding van het huishoudelijk restafval hebben acht gemeenten en Area Reiniging onlangs al laten zien dat samenwerking loont. Samenwerking begint met het uitspreken van een intentie, die wat mij betreft vooral is gestoeld op ‘meer goed’. Laten we het gewoon gaan doen.

Met duurzame groet,
Alfride Groenewold