Zomerreflecties

Ze kopen geen DVD’s maar hebben voor weinig geld toegang tot alle films die ze maar willen hebben. Van bezit naar ervaren en beleven. In onze sector zal het niet anders zijn. Denkt u er wel eens over na dat we over tien jaar weer in een heel andere wereld leven?

Stel we bevriezen ons bedrijf Area, dan rijden we over tien jaar in voertuigen rond die vanuit het dan geldende perspectief zwaar vervuilend zijn…Over tien jaar zijn onze medewerkers gemiddeld 59 jaar en realiseren we als inwoners nog teveel afval per aansluiting in het Noorden van het land. Gelukkig ziet de wereld er over tien jaar anders uit! Het innemen van een perspectief biedt ontplooiingskansen! Daarin lijken organisaties toch vooral ook op gewone mensen!

Als mensen zijn wij immers in staat onze standpunten bij te stellen. Want de afvalsector is innovatief. Over tien jaar worden wij beloond voor het scheiden en laten hergebruiken van grondstoffen en doen wij thuis aan keukenmanagement: in onze keukens hebben wij al geleerd we ons afval naar soort te scheiden. Voedingswaren worden dan verpakt in afbreekbare biologische folies en onze voertuigen rijden op groengas in combinatie met elektriciteit die is opgewekt door zonne-energie. Daarnaast zetten we in op bronscheiding waarmee de sector inwoners beloont die aan grondstoffenmanagement doen.

Werk verschuift van verbranden naar herbenutten… En de ouderwetse vuilophaler wordt een kennis- en regiepartner voor gemeenten. Die gemeenten ondersteunt om de infrastructuur rond grondstofhergebruik zo in te zetten dat inwoners het leuk gaan vinden om bij te dragen aan een nuttig hergebruik van grondstoffen. Het draait dan niet meer om groei in onze sector maar om vernieuwing. Publieke en private afvalbedrijven van weleer worden ketensmeders! Zij kunnen samen met gemeenten inzetten op hergebruik van grondstoffen in de omgeving van diezelfde gemeenten. Mensen met een afstand tot werk kunnen hierbij betrokken en ingezet worden.

Onze afvalovens, die nu fors huishoudelijk afval importeren, zullen ook voor uitdagingen komen te staan. Immers: hoe hou je de calorische waarden op peil, daar waar we de komende jaren meer en meer grondstoffen uit dat afval gaan halen? Papier, kunststoffen en katoen horen gewoon niet in een afvalverbrander thuis. Deze grondstoffen kunnen we nuttig en veel goedkoper hergebruiken. Ook deze sector wordt gedwongen na te denken over haar veranderende rol in de keten. Over tien jaar is energie opwekken door afvalverbranding misschien wel heel ouderwets!

We zitten in een transitie fase. Van bezit naar beleven. Wat leidt tot een duurzamer (her)gebruik van grondstoffen en innovaties in de gehele keten. Die belevingscultuur nodigt uit tot denken en het heruitvinden van de perspectieven voor onze boeiende sector! Dat geeft stof tot nadenken in deze zomer.

Alfride Groenewold
Directeur Area Reiniging