Geen inzameling

Tijdens feestdagen zamelt Area geen afval in. In uw persoonlijke afvalkalender ziet u wanneer uw afval wordt ingezameld.

• Maandag 25 december (Eerste Kerstdag).
• Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag).
• Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag).