Bewoners » Hoogeveen sorteert vóór!

Hoogeveen sorteert vóór!

11 november 2015 lanceerde de gemeente Hoogeveen de campagne sorteert vóór! Een campagne die de inwoners wil attenderen op het juist scheiden van afval. De tijd dat alle afval op één hoop ging, is voorbij. En dat is maar goed ook. Door afval goed gescheiden aan te bieden, kan veel afgedankt materiaal goed gebruikt worden voor nieuwe producten. Dat is veel beter voor ons milieu en dus voor de leefbaarheid. Op www.sorteermee.nl vindt u veel informatie en kunt u meedoen aan een quiz.

Ga snel naar:

Waarom een campagne?
De gemeentelijke doelstelling voor afvalscheiding is 65% in 2016, in de aanloop naar de landelijke doelstelling van 75% in 2020. Dat houdt in dat 65% van het afval aan de bron gescheiden wordt door de inwoners. Op dit moment wordt in de gemeente Hoogeveen al ongeveer 61% van het afval gescheiden aangeboden. Het percentage moet dus nog wel omhoog. Op dit moment wordt er nog 210 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Dit moet volgens de landelijke doelstelling in 2020 zijn teruggebracht tot 100 kg per inwoner per jaar. Dat zou kunnen door een ander inzamelsysteem in te voeren maar uit gesprekken met inwoners, begin dit jaar, bleek dat de animo daarvoor zeer gering is. Het college van B&W heeft daarop uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat de doelstelling van 65% in 2016 ook behaald kan worden met voortzetting en optimalisering van het huidige inzamelsysteem. En ook door via gerichte communicatie om inwoners op te roepen hun afval goed gescheiden aan te bieden.

Optimalisatie van het huidige inzamelsysteem
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op het huidige inzamelsysteem:

  • Sinds januari 2015 kunnen inwoners een container aanvragen voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. (Op dit moment heeft de helft van het aantal huishoudens in de gemeente deze oranje container bij huis staan; ongeveer 9.200 stuks).
  • De inzamelfrequentie van GFT gaat in de winter omlaag. Van 1 januari tot 1 maart 2016 wordt de groene container eens per vier weken geleegd. Daarna geldt dit jaarlijks voor de periode van 1 december tot 1 maart.