Milieupas Emmen

Voor het betreden van de milieustraat in Emmen heeft u een Milieupas nodig. Deze pas registreert hoeveel afval u brengt. Bewaar deze daarom goed. Elk nieuw jaar worden de geregistreerde (betaalde) kilo’s op nul gezet. Het tegoed dat u niet heeft gebruikt, kunt u niet meenemen naar het volgende jaar. Levert u meer dan 300 kg afval af op het betaalde gedeelte, dan ontvangt u hiervoor een factuur in de bus.

Milieupas voor het openen van ondergrondse containers
De Milieupas is ook te gebruiken voor het ontgrendelen van ondergrondse containers met een elektronisch slot. Deze ondergrondse containers staan vaak bij hoogbouwwoningen of winkelcentra.

Geen Milieupas of pas verloren?
Heeft u geen pas of bent u deze verloren? Dan vraagt u bij Area een nieuwe pas aan. Na betaling van een vervangingsbijdrage van € 19,55 ontvangt u een (nieuwe) pas. U betaalt met een eenmalige machtiging tot automatische incasso. Indien van toepassing wordt uw oude pas geblokkeerd. U kunt de pas telefonisch aanvragen via 0591 – 57 10 80 of u vult het aanvraagformulier in. U kunt hiervoor ook bij de receptie terecht van maandag t/m vrijdag. De algemene voorwaarden staan ook op het aanvraagformulier.

Verhuizing of einde gebruik van pas
Gaat u verhuizen binnen de gemeente Emmen? Dan kunt u uw Milieupas houden voor gebruik vanaf uw nieuwe adres. Verlaat u de gemeente of gebruikt u de pas om andere redenen niet meer? Dan kunt u deze per post sturen naar Area. Op de achterzijde van de pas vindt u de adresgegevens (let op: voldoende frankeren).