Doe mee met pmd!

Samen met vier andere afvalinzamelbedrijven zet Area in op de verbetering van de kwaliteit van het pmd. Onder de noemer ‘Doe mee met pmd!’ ontwikkelden Area, AVU, Berkel Circulus, GAD Gooi- en Vechtstreek en ROVA gezamenlijk een campagne, waarvan de website doemeemetpmd.nl de basis vormt.

Net als in veel andere plaatsen in Nederland is de pmd-inzameling in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen een succes. Korte tijd na de invoering van nieuwe pmd-inzamelinstrumenten is de hoeveelheid pmd in de Area-gemeenten verdubbeld of zelfs verdriedubbeld. Bijna alle huishoudens in de laagbouw in deze gemeenten aanvaardden de pmd-container en in Emmen en Hoogeveen zijn de meeste sorteerstraten, nabij de grotere winkelcentra, nu geplaatst. Inwoners kunnen hun pmd dus snel en gemakkelijk kwijt.

Toch blijkt er nog veel onwetendheid over pmd. Want: wag mag wél bij het pmd en wat niet? Dat inwoners dit niet altijd goed weten, blijkt uit de stoorstoffen die op dit moment in het pmd worden aangetroffen. Stoorstoffen zijn materialen die niet in het pmd thuishoren, zoals speelgoed, tuinstoelen, landbouwplastic, vijverfolie en medisch materiaal. Ze bemoeilijken de recycling van pmd.

Voorlichting
Door het geven van goede voorlichting aan inwoners hopen Area en de vier andere afvalbedrijven de kwaliteit van het pmd te verbeteren in de zeventig gemeenten waar zij werkzaam zijn.

Website
Op de website doemeemetpmd.nl wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen over pmd. Ook zijn er tips van de expert en interessante feiten en weetjes te vinden over pmd. Verder staat op de site een videofilm over de recycling van pmd.